O nama   
Kontakt   
Oglašavanje   
Impresum   
Uvjeti korištenja   
Pošaljite nam vijest!
GlasLike.hr
Lika nekretnine
povratak

Ponovljena javna rasprava - UPU Novalja

1/1
Ponovljena javna rasprava - UPU Novalja
Ponovljena javna rasprava - UPU Novalja
Objavljeno: 16-09-2015

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/07-01/1, Urbroj: 2125/06-01/01-15-259) od 09. rujna 2015. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav Grada Novalje objavljuje - ponovljenu Javnu raspravu Urbanističko prostornog uređenja naselja Novalja

1. Ponovljena Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja trajati će 30 (trideset) dana, započeti će 18. rujna 2015. godine i završiti će 17. listopada 2015. godine.

2. Za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja u prostorijama Grada Novalje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1 u Novalji, radnim danom od 8,00 do 13,00 sati.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja održati će se dana 18. rujna 2015. godine (petak) s početkom u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1 u Novalji.

4. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja mogu se davati do zaključivanja ponovljene javne rasprave (17. listopada 2015. godine).

5. Način sudjelovanja sudionika u ponovljenoj javnoj raspravi, u skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) slijedeći je:

· Nadležna tijela, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela i osobe određene posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja.

Ako do zaključivanja ponovljene javne rasprave ne dostave pisana očitovanja, smatrati će se da nemaju primjedbi.

· Građani i udruge sudjeluju u ponovljenoj javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju nositelj izrade, odnosno stručni izrađivač, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika ponovljene javne rasprave,
- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o ponovljenoj javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi.

Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja:
Grad Novalja – Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav.

 

GRAD NOVALJA

Podijeli novost na društvenim mrežama!
Novalja.coom