O nama   
Kontakt   
Oglašavanje   
Impresum   
Uvjeti korištenja   
Pošaljite nam vijest!
GlasLike.hr
Lika nekretnine
povratak

Sazvana V.sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije

1/1
Sazvana V.sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije
Sazvana V.sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije
Objavljeno: 31-01-2018

 Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam V. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati 8. veljače 2018. godine (četvrtak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.

                                                                      D n e v n i    r e d

Aktualni sat

 1. Usvajanje zapisnika sa IV. sjednice Županijske skupštine

 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ličko-senjske županije

 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Ličko-senjske županije

 4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije u 2018. godini za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije

 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/110 “Pazarišta”

 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije

 7. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Ličko-senjske županije

 8. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2018. godini

 9. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnim prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2018. godini

 10. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2018. godini

 11. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini

 12. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2018. godini

 13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ dr. Franje Tuđmana u Korenici o potpisivanju bjanko zadužnice u visini od 1.500.000,00 kn

 14. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta OŠ Perušić

 15. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa ponuđenog kulturnog dobra u vlasništvu Republike Hrvatske upisanog u zemljišnoknjižni uložak k.o. Plitvička Jezera

 16. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Zorana Grbića, Vrbas, Republika Srbija

Predsjednica Županijske skupštine

Nada Marijanović,  mag.ing.silv.

 

Podijeli novost na društvenim mrežama!
Novalja.coom