O nama   
Kontakt   
Oglašavanje   
Impresum   
Uvjeti korištenja   
Pošaljite nam vijest!
GlasLike.hr
Lika nekretnine
povratak

Sazvana XX. sjednica Županijske skupštine

1/1
Sazvana XX. sjednica Županijske skupštine
Sazvana XX. sjednica Županijske skupštine
Objavljeno: 10-07-2016

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XX. sjednicu Županijske skupštine Ličko –– senjske županije,, koja će se održati 19.. srpnja 2016.. godine (utorak) u Gospiću,, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,,00 sati.

Dnevni red

Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika s XIX. sjednice Županijske skupštine

2. Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske županije u 2015. godini

3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Turističke zajednice Ličko-senjske županije za 2015. godinu

4. Donošenje Zaključka po Informaciji o stanju sigurnosti na području Ličko-senjske županije za 2015. godinu

5. Donošenje Zaključka po Informaciji o ulozi policije i lokalne zajednice u turističkoj sezoni na području Ličko-senjske županije

6. Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2015. godini

7. Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 2015. godinu

8. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA–e za 2015. godinu

9. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2015. godinu

10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu

11. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu

12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 31.12. 2015. godine

13. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2015. godinu

14. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije za 2016. godinu  

15. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu

16. Donošenje Odluke o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu

17. Donošenje Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Ličko-senjskoj županiji za 2016. i 2017. godinu

18. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Ličko-senjskoj županiji

19. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra - uređene javne plaže «Rača»u Svetom Jurju (Grad Senj) s procijenjenom vrijednosti koncesije

20. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže «Rača»u Svetom Jurju

21. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ S. S. Kranjčevića Senj

22. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta SŠ P. Rittera Vitezovića u Senju

23. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta SŠ Plitvička Jezera

24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o nabavi radiološkog ultrazvučnog uređaja

25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Senj

27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Novalja

28. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika Slavka Štetića iz Đurđevca

29. Donošenje Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Ličko-senjske županije.

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

 

 

mr. Darko Milinović, dr. med., v.r.

 

 

Podijeli novost na društvenim mrežama!
Novalja.coom